eps betong

Om man ska bygga med betong ska man veta att det finns olika sorters betong, somliga är lättare än andra. Det finns s k cellbetong eller eps betong, och den innehåller ingen sand som bara skulle göra den tyngre. I stället innehåller den bara cement och polystyrenkulor. Det finns många vinster med den här betongsorten men just lättvikten är kanske den allra främsta. Vad känner du personligen till om olika betongsorter? Om du behöver betong, vet du vilken sort? Lättbetong minskar belastningen avsevärt på de underliggande utrymmena och bjälklagen, vilket är bra.